Παγκόσμια γεωγραφική θέση
Cheney Reservoir Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Περιοχή : Reno County


Latitude : 37.751 - Longitude : -97.822