Παγκόσμια γεωγραφική θέση
Ουάσινγκτον Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Περιοχή : Ουάσινγκτον


Latitude : 39.0469 - Longitude : -77.4903