Παγκόσμια γεωγραφική θέση
Ατλαντικός Ωκεανός
Περιοχή :


Latitude : 0 - Longitude : 0